News

Slovak-Danish Business Forum

25.1.2019 -

Danish business mission to Slovakia

GO HR COFFEEZINE MAGAZINE

18.1.2019 -

Januar issue of the magazine

March 4.-8, 2019, Business Mission to Monaco and Nice

8.1.2019 -

We invite you to an event organized in cooperation with SARIO and SOPK. under the auspices of the Principality of Monaco and  Provence-Alpes-Côte d'Azur.

GO HR COFFEEZINE

21.12.2018 -

December issue GO HR Magazine

Business Breakfast Invitation

16.5.2018


What brings the amendments to the Labor Code from May1, 2018?

Amendments to the Labor Code and other related regulations with effect from May 1, 2018

Lectors: Radoslava Lichnovská a Silvia Gatciová, Attorneys at Taylor Wessing

Date: 16. máj 2018

Registration: 8.30-9.00

Venue: Trnavská cesta 100, 8. posch. agentúra SARIO

Registration: forrova@isa-association.sk

© 2011 ISA - Investment support association
Všetky práva vyhradené. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, s ktorými sa stretnete na našich stránkach, prosím kontaktujte administrátora.
Designed and mage by