Pozvánka na webinár

BREXIT a clo - aktuálna situácia z pohľadu colných povinností

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nie je súčasťou Európskej Únie a považuje sa za tretiu krajinu, samostatné colné a daňové územie. Pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) už neplatia únijné pravidlá, ale uplatňuje sa Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „Dohoda o obchode“), ktorá sa vykonáva  od 1. januára 2021.

Dátum konania: 18. februára so začiatkom o 9 hod.

Free Webinár je v slovenskom jazyku

Prihlásenie: forrova@isa-association.sk