Pozvánka na webinár

Zmeny v pracovno-právnej a mzdovej legislatíve v roku 2021

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s významnými zmenami  v pracovno-právnej legislatíve s dopadom na personálnu a mzdovú agendu od januára 2021. Prezentované budú najmä zmeny v Zákonníku práce a v ďalších relevantných zákonoch t.j. v zákone  o minimálnej mzde, v zákone o sociálnom poistení, v zákone o zdravotnom poistení a v zákone o dani z príjmu z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti. Speakerky oboznámia aj s ďalšími aktuálnymi povinnosťami zamestnávateľa a dôležitými termínmi na najbližšie obdobie.  Predmetom bude aj stručná ochutnávka pripravovaných zmien v tejto oblasti.


Prezentujúci:

Ing. Edita Assadová, riaditeľka sekcie Outsourcingu Elanor Slovakia, spol. s r.o.
Andrea Lazanová, metodik HR outsourcingu, Elanor Slovakia, spol. s r.o.

Free Webinár je v slovenskom jazyku

Registrácia do 15. 2.: forrova@isa-association.sk