Aktuality

Slovenská kooperačná burza 2020

21.10.2020 -

Prestížne matchmakingové medzinárodné podujatie

Využite zvýhodnenú cenu registrácie do 31. 8. 2020!

Manpower Group Index Trhu Práce 4Q2020

17.9.2020 -

Ako súčasná situácia mení domáci trh práce z pohľadu zamestnávania? Odpoveď (nielen) na túto otázku Vám ponúkneme na MANPOWERGROUP BUSINESS BREAKFAST, kam Vás srdečne pozývame.

ISA Business Talks

8.9.2020 -

V rámci sérií podujatí ISA Business Talks sa konalo stretnutie členov ISA s predstaviteľmi Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

Pozvánka na pracovné raňajky

28.7.2020 -

Kríza ako šanca na TOP motiváciu zamestnacov

Index trhu práce IIQ2020

15.6.2020 -

Výsledky prieskumu Indexu práce IIQ. 2020

Služby

Sídlo


Popis

IDO HUTNÝ PROJEKT bol založený v roku 1951 v Bratislave.

Spoločnosť poskytuje komplexné, multidisciplinárne inžinierske služby a má silnú klientskú základňu a postavenie v Európe.

Rozsiahle služby pokrývajú projektové, inžinierske, dodávateľské, poradenské a  konzultačné služby a činnosti spojené s realizáciou stavby
Významný magazín „Priemyselná Revue“ označil IDO HUTNÝ PROJEKT v roku 2014 ako 18. najrýchlejšie rastúcu spoločnosť z TOP 250 slovenských spoločností.
Ročne realizujeme inžinierske práce v rozsahu približne 250 000 hodín
IDO HUTNÝ PROJEKT zamestnáva viac ako 120 vysoko kvalifikovaných a skúsených inžinierov
IDO HUTNÝ PROJEKT je schopný realizovať EPC projekty do výšky 40 miliónov eur
IDO HUTNÝ PROJEKT je členom skupiny SAFICHEM GROUP, ktorú tvoria inžinierske spoločnosti a spoločnosti zamerané na výrobu strojov a zariadení. Svoje služby poskytujú chemickému, ropnému, plynárenskému, farmaceutickému, energetickému, potravinárskemu priemyslu a obnoviteľným zdrojom energie. SAFICHEM GROUP so sídlom vo Švajčiarsku zamestnáva viac ako 1400 zamestnancov v rámci EU.

Služby

IDO HUTNÝ PROJEKT poskytuje komplexné služby vrátane:

EPC Povolenia od miestnych úradov

 

  • Štúdie FEED
  • Projektová/Inžinierska činnsoť
  • Riadenie projektov
  • Obstarávanie
  • Riadenie výstavby
  • Spustenie do prevádzky, nábeh

 

Referencie

Zákazník Projekt Typ zmluvy Obdobie Office Site Oblasť
Babcock & Wilcox Stresové výpočty 2016- DK UK (Skotsko) Industry
Chemoprojekt a.s. Destilácia ropy (4 LPG jednotky) BD 2016- CZ IQ Oil&Gas
Slovenské elektrárne a.s. JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 - Konvečný ostrov RP, Inžinierske služby, dokumentácia skutočného vyhotovenia 2016- SK SK Power&Energy
Slovenské elektrárne a.s. Jadrová elektráreň Mochovce_Inžinierske služby 2015-2017 SK SK Power&Energy
Chemoprojekt a.s. Závod na výrobu amoniaku RP 2015-2017 CZ RU Chemical
Duslo, a.s. Potrubné mosty (obnova nadzemných rozvodov) PSP, RP 2015-2016 SK SK Chemical
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.
Výroba kyseliny dusičnej Priradenie ľudí 2015 CZ SE Chemical
eustream, a.s. Rekonštrukcia kompresorovej jednotky 2014-2015 SK SK Oil&Gas
OOO AgroInvest Závod na výrobu vakcín BD 2015 RU RU Pharmaceutical
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Výroba močoviny Priradenie ľudí 2014-2015 CZ RO Chemical
M+D Plast, s.r.o. Výroba plastových komponentov 2014-2015 SK SK Industry
Duslo, a.s. Desorbér na výrobu čpavku Výpočet prietoku 2014 SK SK Chemical
NAFTA a.s. Odstránenie H2S z plynu RP 2014 SK SK Oil&Gas
ENEL INGEGNERIA E RICERCA  S.P.A. organizačná zložka JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 - 3D modelovanie, validácia dát od dodávateľov 2013-2015 SK SK Power&Energy
ENEL INGEGNERIA E RICERCA  S.P.A. organizačná zložka JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4  - Reaktor & budovy pomocných prevádzok RP 2013-2015 SK SK Power&Energy
ENEL INGEGNERIA E RICERCA  S.P.A. organizačná zložka JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 - Konvečný ostrov RP+IČ 2009-2015 SK SK Power&Energy
VUJE, a.s. JE Mochovce - 3D Model 4. Bloku; PS 4.13, PS 4.12, PS 4.19, PS 4.20, PS 4.23 3D modelovanie a riešenie kolízií v hlavnom bloku a v budovách pomocných  prevádzok 2011-2015 SK SK Power&Energy
Pörner Ingenieurengesselschaft mbH 3D modelovanie (PDMS) 2013-2014 AT RU Industry
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. Rekonštrukcia pyrolýznych pecí RP, Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, AD 2013-2014 SK SK Oil&Gas
EURO-BUILDING, a.s. JE Mochovce - CO06 - electrical_Eurobuilding 2012-2013 SK SK Power&Energy
EUROPE INDUSTRIAL Group Priemyselná budova - vizualizácia Štúdia 2012 SK Industry
Kronvet Group Ltd Závod na výrobu vakcín Koncepčný návrh 2012 RU RU Pharmaceutical
Swedspan Slovakia s.r.o./IKEA Industry Slovakia s.r.o. Výroba drevotrieskových dosiek DUR, PSP, RP, odborná pomoc v inžinierskej činnosti, zmena stavby pred dokončením 2010-2014 SK SK Industry
Siemens s.r.o. Zriadenia na úpravu vody a dávkovanie chemikálií v Jadrovej elektrárni Mochovce Štúdia, RP, 3D model 20010-2014 SK SK Power&Energy
Slovenské elektrárne, a.s. JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 3D modelovanie, validácia dát od dodávateľov 2011-2013 SK SK Power&Energy
Slovenské Elektrárne a.s. JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 - Reaktor a budova pomocných prevádzok RP 2011-2013 SK SK Power&Energy
NOVING NOVÁKY, spol. s r.o. Objekty farmaceutickej výroby BD, IČ 2011-2013 SK RU Pharmaceutical
Continental Matador Truck Tires s.r.o. Rozšírenie výroby RP 2011-2012 SK SK Automotive
Inžinierske stavby, a.s. JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 - budova SO 801/1-02 Reaktor+budova BAPP Návrh a posúdenie jestvujúcich kotevných platní; statické výpočty, RP, site equipment 2011-2012 SK SK Power&Energy
Slovalco, a.s. Skladové priestory 2012 SK SK Metallurgy
Modřanská potrubní, a.s. JE Mochovce (Blok 3+4), Spojovacie potrubie pre strojovňu (delenie potrubných trás na predvýrobu) RP, Statické výpočty 2010-2012 CZ SK Power&Energy
Modřanská potrubní, a.s. JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4  - statické výpočty IČ - statické výpočty 2010-2012 CZ SK Power&Energy
ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Výmena výmenníkov EA114,116,651 v Slovnaft Bratislava RP 2011 SK SK Oil&Gas
Slovalco, a.s. Úprava sila E3.2 - technická pomoc 2011 SK SK Metallurgy
APLI spol. s.r.o. JAVYS Jaslovske Bohunice RP 2011 SK SK Power&Energy
SWEDSPAN Malacky s.r.o. Výroba drevotrieskových dosiek BD 2011 SK SK Industry
SLOVEO a.s. Žeriav (oceľové konštrukcie a elektro) RP 2011 SK SK Metallurgy
SLOVING, spol. s r.o. Prepoj a zaskok prístrojového vzduchu na teplárni RP 2011 SK SK Metallurgy
Sapa Profily a.s. Využitie nového územia pre závod SAPA Štúdia 2010 SK SK Industry
VUJE, a.s. JE Mochovce - Dostavba bloku 3, 4 - Klimatizačné systémy Odborná technická pomoc 2010-2011 SK SK Power&Energy
Stredoslovenská energetika, a.s. Rekonštrukcia elektrárne Panicke Dravce RP 2010-2011 SK SK Power&Energy
ALLCONS s.r.o. Výroba koksu RP 2010-2011 CZ IN Oil&Gas
PPA ENERGO s.r.o. JE Mochovce (3. blok) RP 2010 SK Power&Energy
BIOGAS ENERGY, s.r.o. Technická pomoc pri vybavovaní žiadostí (ZSE) 2010 SK SK Power&Energy
AE&E Austria GmbH & Co KG Projekt Turceni RP, PSP 2008-2010 AT RO Power&Energy
EURO-BUILDING, a.s. JE Mochovce (3.-.4. blok), časť C-06 Eurobuilding RP 2010 SK SK Power&Energy
Siemens s.r.o. GDK Mellach Verbund Energy - Chemická úprava vody RP, Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 2009-2011 SK AT Power&Energy
ECM Global GmbH Čistenie plynov RP 2007, 2010 DE CL Oil&Gas
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Rekonštrukcia pyrolýznych pecí EPC 2007 - 2010 SK SK Oil&Gas
Bateman Eurasia GmbH Elektráreň Kashagan RP 2005-2010 CH KZ Oil&Gas
PCA  Slovakia,  s.r.o. Automobilový závod (lisovňa) RP 2010 SK SK Automotive
Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o. Statický posudok - kuchyňa Statický posudok 2010 SK SK Industry
POLIECO SLOVAKIA s.r.o. Výroba rúrového programu Nafta Gbely PSP, JP, AD, Inžinierska investorská činnosť 2008-2009 SK SK Industry
UHDE GmbH HDS/HDA Lukoil Neftochim Bourgas RP+ Odborná technická pomoc 2007-2009 DE BG Oil&Gas
Samsung Engineering Co., Ltd. U - PROJECT PSP, RP, radónový prieskum 2007-2009 SK SK Industry
Lurgi S.A. Hydrodesulfurizačná jednotka (HDS) RP+ Odborná technická pomoc 2007-2009 PL PL Oil&Gas
Technomedexport a.s Moskva, organizačná zložka Cyklónové centrum PSP, RP 2005-2009 RU SK Pharmaceutical
ENVIRAL, a.s. Výroba bioetanolu DUR , EIA, RP, AD, IČ 2004-2009 SK SK Chemical
NEW DIESEL, a.s. Výroba biopalív PSP, Inžinierske služby 2008 SK Oil&Gas
GEA Wiegand GmbH Výroba bioetanolu RP, dodávky 2007-2008 DE Chemical
SLOVNAFT, a.s. Odsírenie spalín PSP 2007-2008 SK SK Oil&Gas
Holcim (Slovensko) a.s. Sklad oleja JP, AD, DRSR 2007-2008 SK SK Industry
Holcim (Slovensko) a.s. Modifikácia uzla 332-BW1 Štúdia, RP 2007-2008 SK SK Industry
Johns Manville Slovakia, a.s. Taviaci agregát č. 3 RP, AD, odborná technická pomoc, PSP 2002-2008 SK SK Industry
SLOVNAFT, a.s. Polypropylénová jednotka DUR,PSP,RP, JP, Inžinierska činnosť investorská, AD, Zmena stavby pred dokončením, analýza rizík 2002-2007 SK SK Oil&Gas
Johns Manville Slovakia, a.s. VmaX - Hala spracovania vlákna PSP, RP 2007 SK SK Industry
PALMA - TUMYS a.s. Bratislava Palma Tumys - Nová lisovňa PSP, RP 2006-2007 SK SK Industry
Duslo,a.s.odštepný závod ISTROCHEM Diskontinuálna oxidácia RP 2006-2007 SK SK Chemical
INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik Gesellschaft m.b.H. Spaľovňa nebezpečných odpadov PSP, RP 2006-2007 AT SK Chemical
Johns Manville Slovakia, a.s. Rozšírenie varne V3 EPC 2006-2007 SK SK Industry
SLOVNAFT, a.s. Zabudovanie čerpacieho slopu do nástreku ropy do AD5 Dodávateľská činnosť 2006-2007 SK SK Oil&Gas
SLOVNAFT, a.s. Sklad horľavín PSP, RP, Dodávateľská činnosť 2006-2007 SK SK Oil&Gas
SLOVNAFT, a.s. Jednotka AVD 6  (kompresorová stanica) EPC 2006-2007 SK SK Oil&Gas
Takenaka Europe GmbH Automobilovy závod KIA Slovakia PSP, RP, Inžinierska investorská činnosť 2004-2007 SK SK Automotive
MATADOR  a. s. Rozšírenie skladovacích priestorov PSP, RP 2005-2007 SK SK Automotive
Continental Matador Truck Tires s.r.o. Rozšírenie výrobnej kapacity PSP, RP, AD 2005-2007 SK SK Automotive
MATADOR  a. s. Projekt Ethiopia Štúdia, JP, odborná technická pomoc 2003-2006 SK SK Automotive
MATADOR-ADDIS TYRE,
Share Company
Projekt Ethiopia 3. fáza JP s náležitosťami PSP 2006 SK SK Automotive
ŽP EKO QELET a.s. Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu EIA, DUR, JP, AD 2006 SK SK Industry
PCA  Slovakia,  s.r.o. Automobilový závod (APS+) PSP 2006 SK SK Automotive
PCA  Slovakia,  s.r.o. Automobilový závod (lisovňa, zvarovňa) PSP, RP 2006 SK SK Automotive
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Automobilový závod KIA Slovakia RP, AD 2003-2006 SK SK Automotive
Žilina Invest, s.r.o. KIAMCAP - Automobilový závod Žilina Odborná technická pomoc 2006 SK SK Automotive
Johns Manville Slovakia, a.s. Taviaci agregát č.1 DUR 2006 SK SK Industry
Johns Manville Slovakia, a.s. Prepojenie sekacích liniek Dodávateľská činnosť 2005-2006 SK SK Industry
Johns Manville Slovakia, a.s. Baliaca linka dlhého vlákna Dodávateľská činnosť 2005-2006 SK SK Industry
Magna Automotive Services GmbH Výrobný závod PSP, odborná technická pomoc 2005-2006 DE SK Automotive
Magna Automotive Services GmbH Výrobný závod PSP, geologický prieskum 2005-2006 DE SK Automotive
AITEN, a.s. SE - MO34 - Digtalizácia skutkového stavu Odborná technická pomoc 2004-2006 SK SK Power&Energy
Johns Manville Slovakia, a.s. Varňa lubrikácií Dodávateľská činnosť, IČ 2004-2006 SK SK Industry
MATADOR  a. s. Matador Omškina - Rozšírenie výrobných kapacít, Lisovňa pre radiálne plášte PSP, RP, odborná technická pomoc 2004-2006 SK SK Automotive
VUJE, a.s. MODE V2 M02 - 3.+ 4.Blok PSP , RP, AD, Odborná technická pomoc 2002-2006 SK SK Power&Energy
ZSNP,  a.s. Kogeneračná jednotka PSP, RP,DRSR, Inžinierska investorská činnosť, dodávateľská činnosť 2000-2005 SK SK Power&Energy
Cegelec, a.s. Automobilový závod Trnava - Zvarovňa, Lisovňa Výrobná dokumentácia 2003-2005 SK SK Automotive
ECM Global GmbH 3D model na čistiaci systém Balkaš Kazachstan RP 2004-2005 DE KZ Automotive
Johns Manville Slovakia, a.s. Rozšírenie kompresorovej stanice Technická štúdia, RP, AD 2004-2005 SK SK Industry
FERPLAST SLOVAKIA s.r.o. Ferplast Nesvady PSP, odborná technická pomoc v inžinierskej činnosti, AD, stavebný dozor 2003-2005 SK SK Industry
Tento, a.s. Kogeneračná jednotka PSP 2004-2005 SK SK Power&Energy
Johns Manville Slovakia, a.s. Doprava lubrik.roztokov zo starej varne TA5 do TA3 Dodávateľská činnosť 2005 SK SK Industry
Johns Manville Slovakia, a.s. Sušenie a sekanie vlákna Dodávateľská činnosť, inžinierska investorská činnosť 2004 SK SK Industry
Continental Matador Truck Tires s.r.o. Rozšírenie výrobného závodu (MODUL 5) PSP, RP 2003-2004 SK SK Automotive
Slovenské elektrárne, a.s. Odvodnenie sadrovcových suspenzií z odsírenia  (Blok 1,2) PSP, AD 2003-2004 SK SK Power&Energy
Holcim (Slovensko) a.s. Modernizácia linky na výrobu cementu PSP, RP, IČ investorská, AD 2003-2004 SK SK Industry
FLOAT GLASS ENGINEERING Výroba tabuľového skla Hluková štúdia, geologický prieskum,PSP 2003-2004 Sk SK Industry
TRACTEBEL GAS ENGINEERING BELGIUM SA Inžinierske služby v TEC 2003-2004 BE BE Industry
Slovenské elektrárne, a.s. Vyvedenie tepla z ENO B to ENO A (tepelná lektráreň Nováky) RP, odborná technická pomoc v projektovej činnosti, AD, DRSR, Inžinierska činnosť investorská 2002-2004 SK SK Power&Energy
Slovalco, a.s. REVAL 2 -Rozšírenie výroby a spracovanie hliníka RP 2001-2004 SK SK Metallurgy
Slovalco, a.s. Intenzifikácia elektrolýzy RP 2001-2004 SK SK Metallurgy
SLOVNAFT, a.s. Výmena upchávkových kompenzátorov PSP, RP, Dodávateľská činnosť, Odborná technická pomoc 2003-2004 SK SK Oil&Gas
SLOVNAFT, a.s. Hydrogenačná rafinácia palív PSP, JP, RP, IČ, IČ investorská - kolaudácie 2001-2004 SK SK Oil&Gas
SLOVNAFT, a.s. Regenerácia kyseliny sírovej RP, IČ, AD