Aktuality

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

VC & PE konferencia

6.12.2017 -

Venture Capital a Private Equity, Praha

Slovenská kooperačná burza Košice 2017

30.10.2017 -

SARIO vás pozýva na kooperačné podujatie v rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať dňa 30. októbra 2017 v Košiciach.

Regionálne semináre

24.10.2017 -

Úspešná séria regionálnych seminárov pokračuje  II. kolom v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre

Podnikateľská misia indických spoločností na Slovensku

12.10.2017 -

SARIO  v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou organizuje  podnikateľskú misiu indických spoločností na Slovensku.

Pracovné raňajky

Združenie pre rozvoj investícií – ISA v spolupráci so Švédskou obchodnou komorou na Slovensku a agentúrou SARIO zorganizovalo dňa 28.11.2012 v Bratislave pracovné raňajky na tému : „SARIO - Váš partner na Slovensku“. Cieľovým publikom boli najmä etablované firmy zo škandinávskych krajín a Holandska.

S úvodným príhovorom vystúpil generálny riaditeľ SARIO p. Róbert Šimončič, ktorý spoločne s p. Rastislavom Simonom, predsedom Švédskej obchodnej komory privítali hostí a poďakovali za ich záujem a osobnú účasť. Následne si mohli zúčastnení vypočuť sériu prezentácií, ktorú začal Marek Jakubis, vedúci odboru Corporate Development ohľadom SARIO aktivít a pomoci etablovaným spoločnostiam. Vo svojom príspevku nielen detailne predstavil aj konkrétne príklady tzv. success stories etablovaných spoločností, pri ktorých agentúra SARIO úspešne asistovala.

V ďalšom príspevku p. Milan Gavlák, vedúci odboru Identifikácie, rozvoja investícií, obchodu a služieb  prezentoval na tému slovenské investičné prostredie, jeho pozitíva a konkurenčné výhody, ako aj v súčasnosti stále nedostatočne objavený vedecko-vývojový potenciál Slovenska. Na záver podujatia Lenka Demovičová, ISA koordinátor, odprezentovala činnosť a úlohu ISA v procese lákania nových investícií na Slovensko. Na obchodných raňajkách sa zúčastnilo 26 zástupcov etablovaných spoločností a konzultačných firiem.