Aktuality

Private Equity&Venture Capital Conference Bratislava

20.6.2018 -

Pozývame Vás na Private Equity&Venture Capital Conference

Pozvánka na regionálny seminár v Trenčíne

12.6.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Trenčína dňa 12. júna

Pozvánka na regionálny seminár Nitra

30.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do  Nitry dňa 30.mája

Pozvánka na regionálny seminár Senica

29.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Senice, dňa 20. júna

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

23.5.2018 -

pozvánka na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve

Pracovné raňajky

Združenie pre rozvoj investícií – ISA v spolupráci so Švédskou obchodnou komorou na Slovensku a agentúrou SARIO zorganizovalo dňa 28.11.2012 v Bratislave pracovné raňajky na tému : „SARIO - Váš partner na Slovensku“. Cieľovým publikom boli najmä etablované firmy zo škandinávskych krajín a Holandska.

S úvodným príhovorom vystúpil generálny riaditeľ SARIO p. Róbert Šimončič, ktorý spoločne s p. Rastislavom Simonom, predsedom Švédskej obchodnej komory privítali hostí a poďakovali za ich záujem a osobnú účasť. Následne si mohli zúčastnení vypočuť sériu prezentácií, ktorú začal Marek Jakubis, vedúci odboru Corporate Development ohľadom SARIO aktivít a pomoci etablovaným spoločnostiam. Vo svojom príspevku nielen detailne predstavil aj konkrétne príklady tzv. success stories etablovaných spoločností, pri ktorých agentúra SARIO úspešne asistovala.

V ďalšom príspevku p. Milan Gavlák, vedúci odboru Identifikácie, rozvoja investícií, obchodu a služieb  prezentoval na tému slovenské investičné prostredie, jeho pozitíva a konkurenčné výhody, ako aj v súčasnosti stále nedostatočne objavený vedecko-vývojový potenciál Slovenska. Na záver podujatia Lenka Demovičová, ISA koordinátor, odprezentovala činnosť a úlohu ISA v procese lákania nových investícií na Slovensko. Na obchodných raňajkách sa zúčastnilo 26 zástupcov etablovaných spoločností a konzultačných firiem.