Aktuality

Pozvánka na Business Breakfast

21.3.2018 -

Pracovné raňajky zamerané na tému "BIM a aké sú jeho prínosy pre verejný aj súkromný sektor" sa bude konať 21. marca od 8.30 v priestoroch GFI a.s., Brnianska 49, Bratislava

Business Breakfast

13.3.2018 -

Business breakfast  zameraný na problematiku ochrany osobných údajov sa bude konať 13.marca od 9 hod. Trnavská cesta 100, Bratislava

 

 

 

 

Manpower Index Trhu Práce 1Q2018

6.2.2018 -

Výsledky prieskumu na IQ2018 - analýza náborové prevízie/plány zamestnávateľov

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

Investičný seminár v Číne

Dňa 27.2.2013 sa v Pekingu uskutočnil prvý zo série investičných seminárov v Číne, ktorých  cieľom je oboznámiť potenciálnych čínskych investorov s investičným prostredím a s možnosťami   podnikania na Slovensku. Podujatia pripravili Veľvyslanectvo SR v Pekingu, v spolupráci so združením ISA, agentúrou SARIO a Slovensko-čínskou obchodnou komorou.

Veľvyslanec SR p. F. Dlhopolček vo svojej úvodnej prezentácii ocenil zvyšujúci sa záujem čínskych spoločností o investície na Slovensku, ako aj pragmatické zameranie medzištátnych stykov, ktoré napomáhajú k rozvoju investičnej spolupráce medzi oboma krajinami (návšteva podpredsedu vlády ČĽR p. Hui Liangyu v SR). Zároveň informoval o konkrétnych možnostiach podpory rozvoja hospodárskych vzťahov v oblasti investícií zo strany zastupiteľského úradu ako miesta „prvého kontaktu“ a následnú koordináciu aktivít smerom k potenciálnym investorom.

Predseda Slovensko-čínskej obchodnej komory vo svojom vstupe rovnako predstavil aktivity komory v oblasti podpory vstupu čínskych firiem prichádzajúcich na Slovensko, ako aj o asistencii pri presadzovaní sa slovenských firiem na čínskom trhu.

Zástupcovia SARIO odprezentovali zúčastneným podnikateľom podrobne legislatívne prostredie v oblasti zahraničných investícií na Slovensku, dopravnú infraštruktúru, vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva, ako aj možnosti investovania v oblasti vedy a výskumu.

Zástupcovia KPMG sa v rámci samostatného prezentačného bloku podrobnejšie venovali problematike akvizícií spoločností na Slovensku a predstavitelia spoločnosti IPEC prezentovali projekt čínskeho ekonomického centra pre Európu (European China Centre)pri Senci. Súčasťou podujatia boli bilaterálne rozhovory s jednotlivými účastníkmi podujatia, počas ktorýchčínski zástupcovia prejavili záujem o spoluprácu najmä v oblasti energetiky a teplárenstva, stavebníctva, železničnej infraštruktúry, automobilového priemyslu a informačno-komunikačných technológií.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 140 zástupcov významných spoločností, ako napríklad China State Construction Engineering Corporation Ltd., ENN, LENOVO, Maslink, China International Exchange Association, China National Offshore Oil Corporation, Sined, Longda Bone China, Civil Engineering Construction Corporation.

Vysoká účasť na seminári, ako aj konkrétne dopyty potvrdzujú, že v čínskych kruhoch je veľký záujem o investovanie v priestore EÚ, vrátane Slovenskej republiky. Veľvyslanectvo SR v Pekingupreto plánuje aj v budúcnosti organizovať obdobné podujatia.