Aktuality

Private Equity&Venture Capital Conference Bratislava

20.6.2018 -

Pozývame Vás na Private Equity&Venture Capital Conference

Pozvánka na regionálny seminár v Trenčíne

12.6.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Trenčína dňa 12. júna

Pozvánka na regionálny seminár Nitra

30.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do  Nitry dňa 30.mája

Pozvánka na regionálny seminár Senica

29.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Senice, dňa 20. júna

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

23.5.2018 -

pozvánka na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve

HR Roadshow

ISA v spolupráci so spoločnosťou Trenkwalder, agentúrou SARIO a Košickým samosprávnym krajom zorganizovali dňa 16. októbra prvé zo série pracovných stretnutí na tému „Flexibilná, odborná a vzdelaná pracovná sila v regióne – systémové opatrenia medzi školou a zamestnávateľom“.

Na stretnutí v Košiciach vystúpili predstavitelia VÚC Košice a Slovenského plastikárskeho klastra, s cieľom predstaviť svoju rolu vo vzťahu firma – zamestnávateľ. Spoločnosti BSH Drives and Pumps Michalovce a Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves sa s účastníkmi, ktorí pozostávali zo zástupcov personálnych oddelení kľúčových výrobných spoločnosti a stredných odborných škôl z košického a prešovského samosprávneho kraja, podelili o svoje skúsenosti efektívnej spolupráce so školami. SARIO na podujatí predstavilo agendu Oddelenia starostlivosti o etablovane spoločnosti s dôrazom na aktivity smerujúce k intenzívnejšej spolupráci "teórie" a "praxe". Starosta obce Kechnec sa venoval projektu Európskej integrovanej školy, ktorá má byť vybudovaná v rámci jednej zo slovenských success stories - priemyselného parku v Kechneci. Predstavitelia spoločnosti Trenkwalder odprezentovali výsledky prieskumu zrealizovaného v oblasti odborných stáží a praxe, ale najmä projektu HR centra a ďalším systémovým riešeniam pre zabezpečenie kvalifikovanej, odbornej a flexibilnej pracovnej sily.

 

Ďalšie zo série podujatí sa uskutočnilo 21. novembra 2013 v Žiline. Prvý blok vystúpení bol venovaný pohľadu na rozvoj duálneho systému vzdelávania z pohľadu regiónu Žilinského kraja – p. Dana Mažútová, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – p. Brezovský a Národného ústavu celoživotného vzdelávania - p. Zuzana Štrbíková.  Zástupcovia privátneho sektora Kia Motors Slovakia, Tatravagónka a.s. Poprad prezentovali svoju doterajšiu úspešnú spoluprácu so SOŠ v Žilinskom a Trenčianskom kraji v druhom bloku stretnutí.

Spomedzi organizátorov akcie sa k slovu dostala spoločnosť Trenkwalder, reprezentovaná p. Beckom, ktorý poukázal na dôležitosť rozvoja duálneho systému vzdelávania na Slovensku z pohľadu renomovanej personálnej agentúry a požiadaviek zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti svojich pracovníkov.

SARIO, reprezentované p. Petrou Sasinkovou priblížilo prítomným svoju agendu a kompetencie, v ktorých môže byť nápomocné pri prepojení teoretickej a praktickej časti vzdelávania študentov a pracovníkov spoločností.

 

Záverečné podujatie sa uskutočnilo 12. februára 2014 na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5, v Bratislave.