Aktuality

Pozvánka na Business Breakfast

21.3.2018 -

Pracovné raňajky zamerané na tému "BIM a aké sú jeho prínosy pre verejný aj súkromný sektor" sa bude konať 21. marca od 8.30 v priestoroch GFI a.s., Brnianska 49, Bratislava

Business Breakfast

13.3.2018 -

Business breakfast  zameraný na problematiku ochrany osobných údajov sa bude konať 13.marca od 9 hod. Trnavská cesta 100, Bratislava

 

 

 

 

Manpower Index Trhu Práce 1Q2018

6.2.2018 -

Výsledky prieskumu na IQ2018 - analýza náborové prevízie/plány zamestnávateľov

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

HR Roadshow

ISA v spolupráci so spoločnosťou Trenkwalder, agentúrou SARIO a Košickým samosprávnym krajom zorganizovali dňa 16. októbra prvé zo série pracovných stretnutí na tému „Flexibilná, odborná a vzdelaná pracovná sila v regióne – systémové opatrenia medzi školou a zamestnávateľom“.

Na stretnutí v Košiciach vystúpili predstavitelia VÚC Košice a Slovenského plastikárskeho klastra, s cieľom predstaviť svoju rolu vo vzťahu firma – zamestnávateľ. Spoločnosti BSH Drives and Pumps Michalovce a Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves sa s účastníkmi, ktorí pozostávali zo zástupcov personálnych oddelení kľúčových výrobných spoločnosti a stredných odborných škôl z košického a prešovského samosprávneho kraja, podelili o svoje skúsenosti efektívnej spolupráce so školami. SARIO na podujatí predstavilo agendu Oddelenia starostlivosti o etablovane spoločnosti s dôrazom na aktivity smerujúce k intenzívnejšej spolupráci "teórie" a "praxe". Starosta obce Kechnec sa venoval projektu Európskej integrovanej školy, ktorá má byť vybudovaná v rámci jednej zo slovenských success stories - priemyselného parku v Kechneci. Predstavitelia spoločnosti Trenkwalder odprezentovali výsledky prieskumu zrealizovaného v oblasti odborných stáží a praxe, ale najmä projektu HR centra a ďalším systémovým riešeniam pre zabezpečenie kvalifikovanej, odbornej a flexibilnej pracovnej sily.

 

Ďalšie zo série podujatí sa uskutočnilo 21. novembra 2013 v Žiline. Prvý blok vystúpení bol venovaný pohľadu na rozvoj duálneho systému vzdelávania z pohľadu regiónu Žilinského kraja – p. Dana Mažútová, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – p. Brezovský a Národného ústavu celoživotného vzdelávania - p. Zuzana Štrbíková.  Zástupcovia privátneho sektora Kia Motors Slovakia, Tatravagónka a.s. Poprad prezentovali svoju doterajšiu úspešnú spoluprácu so SOŠ v Žilinskom a Trenčianskom kraji v druhom bloku stretnutí.

Spomedzi organizátorov akcie sa k slovu dostala spoločnosť Trenkwalder, reprezentovaná p. Beckom, ktorý poukázal na dôležitosť rozvoja duálneho systému vzdelávania na Slovensku z pohľadu renomovanej personálnej agentúry a požiadaviek zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti svojich pracovníkov.

SARIO, reprezentované p. Petrou Sasinkovou priblížilo prítomným svoju agendu a kompetencie, v ktorých môže byť nápomocné pri prepojení teoretickej a praktickej časti vzdelávania študentov a pracovníkov spoločností.

 

Záverečné podujatie sa uskutočnilo 12. februára 2014 na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5, v Bratislave.