Aktuality

VC & PE konferencia

6.12.2017 -

Venture Capital a Private Equity, Praha

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

19.9.2017 -

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory.

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

12.9.2017 -

PR Servis

CZECH REPUBLIC BUSINESS EXPO 2017

12.9.2017 -

Veľtrh organizovaný v spolupráci s MZV ČR, MPO ČR a zahraničnými zastupiteľskými úradmi v ČR

China Brand Show 2017 13.-19. Septembra

11.9.2017 -

7. ročník veľtrhu China Brand Show vo Varšave. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom elektronické přihlášky.

Viac informácii o výstave nájdete na stránke China-expo.pl

Štrukturálne fondy EU

ISA v spolupráci s hlavným partnerom ČSOB a.s. a členmi pripravila aj tento rok sériu regionálnych seminárov pre podnikateľov v mestách Košice, Nitra, Žilina.

Prvý zo série seminárov sa uskutočnil dňa 28. mája v hoteli MARATON, Košice.

Druhý zo seminárov sa uskutočnil dňa 2. júna v hoteli MIKADO,  Nitra.

Posledný seminár sa uskutočnil dňa 9. Júna v hoteli Dubná Skala, Žilina

Hlavnými témami seminárov boli:

1. Daňové úľavy na R&D (PwC)

2. Štrukturálne fondy EÚ – najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

(EOS Innovazioni a.s., nebotra a.s., Euroformes a.s.)

3. ČSOB skúsenosti banky s financovaním projektov

Seminárov sa zúčastnilo 50 spoločností najmä z oblasti priemyselnej výroby, predstavitelia členských spoločností združenia ISA, zahraničných zastupiteľstiev, obchodných komôr a vzdelávacích inštitúcií. Regionálne semináre sa aj tento rok tešili pozitívnym ohlasom.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavenú priazeň a tešíme sa na stretnutie na ďalších podujatiach.

Košice:

Nitra:

Žilina: