Aktuality

Private Equity&Venture Capital Conference Bratislava

20.6.2018 -

Pozývame Vás na Private Equity&Venture Capital Conference

Pozvánka na regionálny seminár v Trenčíne

12.6.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Trenčína dňa 12. júna

Pozvánka na regionálny seminár Nitra

30.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do  Nitry dňa 30.mája

Pozvánka na regionálny seminár Senica

29.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Senice, dňa 20. júna

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

23.5.2018 -

pozvánka na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve

Štrukturálne fondy EU

ISA v spolupráci s hlavným partnerom ČSOB a.s. a členmi pripravila aj tento rok sériu regionálnych seminárov pre podnikateľov v mestách Košice, Nitra, Žilina.

Prvý zo série seminárov sa uskutočnil dňa 28. mája v hoteli MARATON, Košice.

Druhý zo seminárov sa uskutočnil dňa 2. júna v hoteli MIKADO,  Nitra.

Posledný seminár sa uskutočnil dňa 9. Júna v hoteli Dubná Skala, Žilina

Hlavnými témami seminárov boli:

1. Daňové úľavy na R&D (PwC)

2. Štrukturálne fondy EÚ – najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

(EOS Innovazioni a.s., nebotra a.s., Euroformes a.s.)

3. ČSOB skúsenosti banky s financovaním projektov

Seminárov sa zúčastnilo 50 spoločností najmä z oblasti priemyselnej výroby, predstavitelia členských spoločností združenia ISA, zahraničných zastupiteľstiev, obchodných komôr a vzdelávacích inštitúcií. Regionálne semináre sa aj tento rok tešili pozitívnym ohlasom.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavenú priazeň a tešíme sa na stretnutie na ďalších podujatiach.

Košice:

Nitra:

Žilina: