Aktuality

VC & PE konferencia

6.12.2017 -

Venture Capital a Private Equity, Praha

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

19.9.2017 -

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory.

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

12.9.2017 -

PR Servis

CZECH REPUBLIC BUSINESS EXPO 2017

12.9.2017 -

Veľtrh organizovaný v spolupráci s MZV ČR, MPO ČR a zahraničnými zastupiteľskými úradmi v ČR

China Brand Show 2017 13.-19. Septembra

11.9.2017 -

7. ročník veľtrhu China Brand Show vo Varšave. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom elektronické přihlášky.

Viac informácii o výstave nájdete na stránke China-expo.pl

SARIO: Chceme pomôcť Slovensku rásť

Dňa 24. júna 2011 sa v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Bratislave uskutočnila tlačová beseda, ktorej témami boli:

1.                 zlepšovanie podnikateľského prostredia

2.                 nové SARIO: vytváranie nových pracovných miest a rozvoj technológií

3.                 ISA: platforma pre podporu investorov

Na tlačovej besede sa zúčastnil minister hospodárstva Juraj Miškov, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, zástupkyňa GR a riaditeľka Sekcie priamych zahraničných investícií Andrea Gulová a člen Výkonného výboru ISA Michal Kviečinský.

SARIO začala novú etapu svojho rozvoja s cieľom vybudovať modernú agentúru, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií a zároveň ako vstupnú bránu pre investície na Slovensko.

Získavaním nových investícií a podporou obchodu chce SARIO prispievať k rozvoju slovenskej ekonomiky, pričom výsledkom bude množstvo nových pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne. Prioritou bude pritiahnutie invetícií do vedy a výskumu.

Medzi kroky k vedúce proaktívnemu vyhľadávaniu investícií patrí vytvorenie zahraničných zastúpení SARIO v kľúčových regiónoch sveta.