Aktuality

Private Equity&Venture Capital Conference Bratislava

20.6.2018 -

Pozývame Vás na Private Equity&Venture Capital Conference

Pozvánka na regionálny seminár v Trenčíne

12.6.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Trenčína dňa 12. júna

Pozvánka na regionálny seminár Nitra

30.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do  Nitry dňa 30.mája

Pozvánka na regionálny seminár Senica

29.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Senice, dňa 20. júna

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

23.5.2018 -

pozvánka na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve

SARIO: Chceme pomôcť Slovensku rásť

Dňa 24. júna 2011 sa v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Bratislave uskutočnila tlačová beseda, ktorej témami boli:

1.                 zlepšovanie podnikateľského prostredia

2.                 nové SARIO: vytváranie nových pracovných miest a rozvoj technológií

3.                 ISA: platforma pre podporu investorov

Na tlačovej besede sa zúčastnil minister hospodárstva Juraj Miškov, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, zástupkyňa GR a riaditeľka Sekcie priamych zahraničných investícií Andrea Gulová a člen Výkonného výboru ISA Michal Kviečinský.

SARIO začala novú etapu svojho rozvoja s cieľom vybudovať modernú agentúru, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií a zároveň ako vstupnú bránu pre investície na Slovensko.

Získavaním nových investícií a podporou obchodu chce SARIO prispievať k rozvoju slovenskej ekonomiky, pričom výsledkom bude množstvo nových pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne. Prioritou bude pritiahnutie invetícií do vedy a výskumu.

Medzi kroky k vedúce proaktívnemu vyhľadávaniu investícií patrí vytvorenie zahraničných zastúpení SARIO v kľúčových regiónoch sveta.