Aktuality

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

VC & PE konferencia

6.12.2017 -

Venture Capital a Private Equity, Praha

Slovenská kooperačná burza Košice 2017

30.10.2017 -

SARIO vás pozýva na kooperačné podujatie v rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať dňa 30. októbra 2017 v Košiciach.

Regionálne semináre

24.10.2017 -

Úspešná séria regionálnych seminárov pokračuje  II. kolom v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre

Podnikateľská misia indických spoločností na Slovensku

12.10.2017 -

SARIO  v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou organizuje  podnikateľskú misiu indických spoločností na Slovensku.

SARIO: Chceme pomôcť Slovensku rásť

Dňa 24. júna 2011 sa v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Bratislave uskutočnila tlačová beseda, ktorej témami boli:

1.                 zlepšovanie podnikateľského prostredia

2.                 nové SARIO: vytváranie nových pracovných miest a rozvoj technológií

3.                 ISA: platforma pre podporu investorov

Na tlačovej besede sa zúčastnil minister hospodárstva Juraj Miškov, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, zástupkyňa GR a riaditeľka Sekcie priamych zahraničných investícií Andrea Gulová a člen Výkonného výboru ISA Michal Kviečinský.

SARIO začala novú etapu svojho rozvoja s cieľom vybudovať modernú agentúru, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií a zároveň ako vstupnú bránu pre investície na Slovensko.

Získavaním nových investícií a podporou obchodu chce SARIO prispievať k rozvoju slovenskej ekonomiky, pričom výsledkom bude množstvo nových pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne. Prioritou bude pritiahnutie invetícií do vedy a výskumu.

Medzi kroky k vedúce proaktívnemu vyhľadávaniu investícií patrí vytvorenie zahraničných zastúpení SARIO v kľúčových regiónoch sveta.