Aktuality

Pozvánka na Business Breakfast

21.3.2018 -

Pracovné raňajky zamerané na tému "BIM a aké sú jeho prínosy pre verejný aj súkromný sektor" sa bude konať 21. marca od 8.30 v priestoroch GFI a.s., Brnianska 49, Bratislava

Business Breakfast

13.3.2018 -

Business breakfast  zameraný na problematiku ochrany osobných údajov sa bude konať 13.marca od 9 hod. Trnavská cesta 100, Bratislava

 

 

 

 

Manpower Index Trhu Práce 1Q2018

6.2.2018 -

Výsledky prieskumu na IQ2018 - analýza náborové prevízie/plány zamestnávateľov

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

SARIO: Chceme pomôcť Slovensku rásť

Dňa 24. júna 2011 sa v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Bratislave uskutočnila tlačová beseda, ktorej témami boli:

1.                 zlepšovanie podnikateľského prostredia

2.                 nové SARIO: vytváranie nových pracovných miest a rozvoj technológií

3.                 ISA: platforma pre podporu investorov

Na tlačovej besede sa zúčastnil minister hospodárstva Juraj Miškov, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, zástupkyňa GR a riaditeľka Sekcie priamych zahraničných investícií Andrea Gulová a člen Výkonného výboru ISA Michal Kviečinský.

SARIO začala novú etapu svojho rozvoja s cieľom vybudovať modernú agentúru, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií a zároveň ako vstupnú bránu pre investície na Slovensko.

Získavaním nových investícií a podporou obchodu chce SARIO prispievať k rozvoju slovenskej ekonomiky, pričom výsledkom bude množstvo nových pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne. Prioritou bude pritiahnutie invetícií do vedy a výskumu.

Medzi kroky k vedúce proaktívnemu vyhľadávaniu investícií patrí vytvorenie zahraničných zastúpení SARIO v kľúčových regiónoch sveta.