Aktuality

Pozvánka na pracovné raňajky

20.3.2019 -

Burea Veritas, agentúra SARIO a ISA si Vás dovoľujú pozvať na pracovné raňajky "Efektívny Facility Management"

Dovoz a vývoz tovaru v kocke

19.3.2019 -

Problematika colných povinností pri exporte a importe tovaru

GO HR COFFEEZINE MAGAZINE

22.2.2019 -

Februárové vydanie magazínu nášho člena BALANCED HR

Slovensko-dánske obchodné fórum

25.1.2019 -

Podnikateľská misia z Dánska

GO HR COFFEEZINE MAGAZINE

18.1.2019 -

Prvé tohtoročné vydanie mesačníka GO HR COFFEEZINE, ktorý každý mesiac vydáva náš  člen BALANCED HR

Regionálny seminár Senica

Od mája platí na Slovensku viacero novelizovaných pracovnoprávnych predpisov, vrátane Zákonníka práce. Z množstva zmien sa zamestnávateľov najviac dotýka oblasť odmeňovania a zamestnávania cudzincov z krajín mimo EÚ, k téme novelizácie pracovnoprávnych predpisov a  témam „Aktuálne trendy v odmeňovaní zamestnancov a možnosti podpory na zvyšovanie ich kvalifikácie“ a „Financovaniu projektov v oblasti R&D, inovácií a technológii z verejných prostriedkov“ sa venovali odborníci z advokátskej kancelárie TaylorWessing a PwC počas regionálneho seminára v Senici, ktorý sa konal 20. júna.