Aktuality

VC & PE konferencia

6.12.2017 -

Venture Capital a Private Equity, Praha

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017

19.9.2017 -

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory.

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

12.9.2017 -

PR Servis

CZECH REPUBLIC BUSINESS EXPO 2017

12.9.2017 -

Veľtrh organizovaný v spolupráci s MZV ČR, MPO ČR a zahraničnými zastupiteľskými úradmi v ČR

China Brand Show 2017 13.-19. Septembra

11.9.2017 -

7. ročník veľtrhu China Brand Show vo Varšave. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom elektronické přihlášky.

Viac informácii o výstave nájdete na stránke China-expo.pl

ISA Pracovné raňajky

Združenie pre rozvoj investícií (ISA) zorganizovalo prvé pracovné raňajky, ktoré sa konali na tému „Investičné prostredie na Slovensku“. Pozvanie do panelu prijali minister hospodárstva Juraj Miškov a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Na pracovných raňajkách sa zúčastnili etablované spoločnosti z Bratislavského a Trnavského kraja.

Cieľom pracovných raňajok ISA bolo predstaviť investičné prostredie na Slovensku. Minister hospodárstva Juraj Miškov informoval účastníkov o zmenách, ktoré jeho rezort inicioval za účelom zníženia administratívnych záťaží pre podnikateľov ako aj s cieľom vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre rozvoj investícií. Minister zároveň prítomných oboznámil so zmenami, ktoré nastali po schválení nových pravidiel poskytovania štátnej pomoci investorom.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič účastníkov pracovných raňajok informoval o aktivitách SARIO a nových projektoch, ktoré agentúra iniciovala s cieľom zefektívniť nové služby pre investorov. Jedným z takýchto projektov bolo aj založenie Združenia pre rozvoj investícií.