Aktuality

Pozvánka na Business Breakfast

21.3.2018 -

Pracovné raňajky zamerané na tému "BIM a aké sú jeho prínosy pre verejný aj súkromný sektor" sa bude konať 21. marca od 8.30 v priestoroch GFI a.s., Brnianska 49, Bratislava

Business Breakfast

13.3.2018 -

Business breakfast  zameraný na problematiku ochrany osobných údajov sa bude konať 13.marca od 9 hod. Trnavská cesta 100, Bratislava

 

 

 

 

Manpower Index Trhu Práce 1Q2018

6.2.2018 -

Výsledky prieskumu na IQ2018 - analýza náborové prevízie/plány zamestnávateľov

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

ISA Pracovné raňajky

Združenie pre rozvoj investícií (ISA) zorganizovalo prvé pracovné raňajky, ktoré sa konali na tému „Investičné prostredie na Slovensku“. Pozvanie do panelu prijali minister hospodárstva Juraj Miškov a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Na pracovných raňajkách sa zúčastnili etablované spoločnosti z Bratislavského a Trnavského kraja.

Cieľom pracovných raňajok ISA bolo predstaviť investičné prostredie na Slovensku. Minister hospodárstva Juraj Miškov informoval účastníkov o zmenách, ktoré jeho rezort inicioval za účelom zníženia administratívnych záťaží pre podnikateľov ako aj s cieľom vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre rozvoj investícií. Minister zároveň prítomných oboznámil so zmenami, ktoré nastali po schválení nových pravidiel poskytovania štátnej pomoci investorom.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič účastníkov pracovných raňajok informoval o aktivitách SARIO a nových projektoch, ktoré agentúra iniciovala s cieľom zefektívniť nové služby pre investorov. Jedným z takýchto projektov bolo aj založenie Združenia pre rozvoj investícií.