Aktuality

Taliansko-Slovenské B2B stretnutie

14.12.2017 -

ISA v spolupráci  so SARIOm, Italianskonsulting a Mazars pozýva slov. firmy na seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraný na podporu obchodných vzťahov medzi slov. a tal.firmami.

VC & PE konferencia

6.12.2017 -

Venture Capital a Private Equity, Praha

Slovenská kooperačná burza Košice 2017

30.10.2017 -

SARIO vás pozýva na kooperačné podujatie v rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať dňa 30. októbra 2017 v Košiciach.

Regionálne semináre

24.10.2017 -

Úspešná séria regionálnych seminárov pokračuje  II. kolom v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre

Podnikateľská misia indických spoločností na Slovensku

12.10.2017 -

SARIO  v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou organizuje  podnikateľskú misiu indických spoločností na Slovensku.

ISA Pracovné raňajky

Združenie pre rozvoj investícií (ISA) zorganizovalo prvé pracovné raňajky, ktoré sa konali na tému „Investičné prostredie na Slovensku“. Pozvanie do panelu prijali minister hospodárstva Juraj Miškov a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Na pracovných raňajkách sa zúčastnili etablované spoločnosti z Bratislavského a Trnavského kraja.

Cieľom pracovných raňajok ISA bolo predstaviť investičné prostredie na Slovensku. Minister hospodárstva Juraj Miškov informoval účastníkov o zmenách, ktoré jeho rezort inicioval za účelom zníženia administratívnych záťaží pre podnikateľov ako aj s cieľom vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre rozvoj investícií. Minister zároveň prítomných oboznámil so zmenami, ktoré nastali po schválení nových pravidiel poskytovania štátnej pomoci investorom.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič účastníkov pracovných raňajok informoval o aktivitách SARIO a nových projektoch, ktoré agentúra iniciovala s cieľom zefektívniť nové služby pre investorov. Jedným z takýchto projektov bolo aj založenie Združenia pre rozvoj investícií.