Aktuality

Private Equity&Venture Capital Conference Bratislava

20.6.2018 -

Pozývame Vás na Private Equity&Venture Capital Conference

Pozvánka na regionálny seminár v Trenčíne

12.6.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Trenčína dňa 12. júna

Pozvánka na regionálny seminár Nitra

30.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do  Nitry dňa 30.mája

Pozvánka na regionálny seminár Senica

29.5.2018 -

Pozývame Vás na regionálny seminár do Senice, dňa 20. júna

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

23.5.2018 -

pozvánka na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve

ISA Pracovné raňajky

Združenie pre rozvoj investícií (ISA) zorganizovalo prvé pracovné raňajky, ktoré sa konali na tému „Investičné prostredie na Slovensku“. Pozvanie do panelu prijali minister hospodárstva Juraj Miškov a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Na pracovných raňajkách sa zúčastnili etablované spoločnosti z Bratislavského a Trnavského kraja.

Cieľom pracovných raňajok ISA bolo predstaviť investičné prostredie na Slovensku. Minister hospodárstva Juraj Miškov informoval účastníkov o zmenách, ktoré jeho rezort inicioval za účelom zníženia administratívnych záťaží pre podnikateľov ako aj s cieľom vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre rozvoj investícií. Minister zároveň prítomných oboznámil so zmenami, ktoré nastali po schválení nových pravidiel poskytovania štátnej pomoci investorom.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič účastníkov pracovných raňajok informoval o aktivitách SARIO a nových projektoch, ktoré agentúra iniciovala s cieľom zefektívniť nové služby pre investorov. Jedným z takýchto projektov bolo aj založenie Združenia pre rozvoj investícií.