Aktuality

Pozvánka na web seminár 28.apríl

14.4.2020 -

Dopady pandémie COVID-19 na plnenie colných povinností pri dovoze a vývoze tovaru

Opatrenia Covid-19

6.4.2020 -

Informácia o opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie ekonomických dopadov COVID-19

Aktuálne: Podujatia ISA zrušené do odvolania

19.3.2020 -

Vzhľadom k dalšiemu šíreniu koronavírusu a mimoriadnym opatreniam sú podujatia ISA zrušené.   O zmenách budeme informovať s ohľadom na ďalší vývoj situácie.

Prajeme pevné zdravie!

Noví členovia ISA

2.3.2020 -

Naša členská základňa sa rozrastá

Pozvánka na pracovné raňajky

20.2.2020 -

Commisioning ako nový trend pri uvádzaní budov do prevádzky a ako na Príručku pre prevádzku a údržbu budovy (PUVP/OMM)

Tender/Výzva na predkladanie ponúk na obnoviteľné zdroje – solárne stanice

Ministerstvo ekologickej a solidárnej transformácie FR zverejnilo výberové konanie/tender na vybudovanie solárnych staníc s produkčnou kapacitou 300 MW pre potreby oblasti Horného Porýnia (Haut-Rhin), ako súčasť jej premeny po uzavretí jadrovej elektrárne Fessenheim, ktoré sa očakáva v lete 2020.

 

Celková produkčná kapacita sa skladá z pozemných staníc s kapacitou 200 MW, veľkých strešných inštalácií s kapacitou 75 MW a malých strešných inštalácií s kapacitou 25 MW.

Na tento účel bude mobilizovaná štátna podpora vo výške 250 mil. EUR počas obdobia 20 rokov.

 

Výberové konanie sa bude skladať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa uzavrie 26. júla 2019.

V prípade umiestnenia pozemnej solárnej stanice na znehodnotenej pôde (bývalé lomy, bývalá industriálna zóna/brownfield), bude spoločnosti poskytnutý „ekologický bonus“.

 

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená aj na stránkach Úradného vestníka EÚ:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40037-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1

 

Ďalšie informácie je možné získať na:

Commission de régulation de l'énergie

15 rue Pasquier

Paris Cedex 08

75379

France

appels-offres@cre.fr