Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

HR Roadshow

ISA v spolupráci so spoločnosťou Trenkwalder, agentúrou SARIO a Košickým samosprávnym krajom zorganizovali dňa 16. októbra prvé zo série pracovných stretnutí na tému „Flexibilná, odborná a vzdelaná pracovná sila v regióne – systémové opatrenia medzi školou a zamestnávateľom“.

Na stretnutí v Košiciach vystúpili predstavitelia VÚC Košice a Slovenského plastikárskeho klastra, s cieľom predstaviť svoju rolu vo vzťahu firma – zamestnávateľ. Spoločnosti BSH Drives and Pumps Michalovce a Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves sa s účastníkmi, ktorí pozostávali zo zástupcov personálnych oddelení kľúčových výrobných spoločnosti a stredných odborných škôl z košického a prešovského samosprávneho kraja, podelili o svoje skúsenosti efektívnej spolupráce so školami. SARIO na podujatí predstavilo agendu Oddelenia starostlivosti o etablovane spoločnosti s dôrazom na aktivity smerujúce k intenzívnejšej spolupráci "teórie" a "praxe". Starosta obce Kechnec sa venoval projektu Európskej integrovanej školy, ktorá má byť vybudovaná v rámci jednej zo slovenských success stories - priemyselného parku v Kechneci. Predstavitelia spoločnosti Trenkwalder odprezentovali výsledky prieskumu zrealizovaného v oblasti odborných stáží a praxe, ale najmä projektu HR centra a ďalším systémovým riešeniam pre zabezpečenie kvalifikovanej, odbornej a flexibilnej pracovnej sily.

 

Ďalšie zo série podujatí sa uskutočnilo 21. novembra 2013 v Žiline. Prvý blok vystúpení bol venovaný pohľadu na rozvoj duálneho systému vzdelávania z pohľadu regiónu Žilinského kraja – p. Dana Mažútová, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – p. Brezovský a Národného ústavu celoživotného vzdelávania - p. Zuzana Štrbíková.  Zástupcovia privátneho sektora Kia Motors Slovakia, Tatravagónka a.s. Poprad prezentovali svoju doterajšiu úspešnú spoluprácu so SOŠ v Žilinskom a Trenčianskom kraji v druhom bloku stretnutí.

Spomedzi organizátorov akcie sa k slovu dostala spoločnosť Trenkwalder, reprezentovaná p. Beckom, ktorý poukázal na dôležitosť rozvoja duálneho systému vzdelávania na Slovensku z pohľadu renomovanej personálnej agentúry a požiadaviek zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti svojich pracovníkov.

SARIO, reprezentované p. Petrou Sasinkovou priblížilo prítomným svoju agendu a kompetencie, v ktorých môže byť nápomocné pri prepojení teoretickej a praktickej časti vzdelávania študentov a pracovníkov spoločností.

 

Záverečné podujatie sa uskutočnilo 12. februára 2014 na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5, v Bratislave.