Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

SARIO: Chceme pomôcť Slovensku rásť

Dňa 24. júna 2011 sa v sídle Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Bratislave uskutočnila tlačová beseda, ktorej témami boli:

1.                 zlepšovanie podnikateľského prostredia

2.                 nové SARIO: vytváranie nových pracovných miest a rozvoj technológií

3.                 ISA: platforma pre podporu investorov

Na tlačovej besede sa zúčastnil minister hospodárstva Juraj Miškov, generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, zástupkyňa GR a riaditeľka Sekcie priamych zahraničných investícií Andrea Gulová a člen Výkonného výboru ISA Michal Kviečinský.

SARIO začala novú etapu svojho rozvoja s cieľom vybudovať modernú agentúru, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií a zároveň ako vstupnú bránu pre investície na Slovensko.

Získavaním nových investícií a podporou obchodu chce SARIO prispievať k rozvoju slovenskej ekonomiky, pričom výsledkom bude množstvo nových pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne. Prioritou bude pritiahnutie invetícií do vedy a výskumu.

Medzi kroky k vedúce proaktívnemu vyhľadávaniu investícií patrí vytvorenie zahraničných zastúpení SARIO v kľúčových regiónoch sveta.