Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

Tender/Výzva na predkladanie ponúk na obnoviteľné zdroje – solárne stanice

Ministerstvo ekologickej a solidárnej transformácie FR zverejnilo výberové konanie/tender na vybudovanie solárnych staníc s produkčnou kapacitou 300 MW pre potreby oblasti Horného Porýnia (Haut-Rhin), ako súčasť jej premeny po uzavretí jadrovej elektrárne Fessenheim, ktoré sa očakáva v lete 2020.

 

Celková produkčná kapacita sa skladá z pozemných staníc s kapacitou 200 MW, veľkých strešných inštalácií s kapacitou 75 MW a malých strešných inštalácií s kapacitou 25 MW.

Na tento účel bude mobilizovaná štátna podpora vo výške 250 mil. EUR počas obdobia 20 rokov.

 

Výberové konanie sa bude skladať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa uzavrie 26. júla 2019.

V prípade umiestnenia pozemnej solárnej stanice na znehodnotenej pôde (bývalé lomy, bývalá industriálna zóna/brownfield), bude spoločnosti poskytnutý „ekologický bonus“.

 

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená aj na stránkach Úradného vestníka EÚ:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40037-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1

 

Ďalšie informácie je možné získať na:

Commission de régulation de l'énergie

15 rue Pasquier

Paris Cedex 08

75379

France

appels-offres@cre.fr