Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018, ktoré sa bude konať dňa 13. novembra 2018 v Bratislave.

Podujatie v tomto roku bolo zaradené do oficiálneho programu SK V4 PRES v línii spolupráce krajín V4 v priemysle s aktuálnymi témami automatizácie, robotizácie, elektromobility a inovácií.

Pracovný program podujatia

1.  B2B rokovania podľa vopred naplánovaných harmonogramov, ktoré budú prebiehať počas celého dňa
2.  Odborná moderovaná panelová diskusia na aktuálne témy automatizácie, robotizácie, elektromobility a inovácií 

Panel 1 (priemyselný)
Ako udržať vplyv regiónu, keď skončí boom“
·         Región V4 - technologicky náročné odvetvia a megatrendy
·         Konkurencieschopnosť priemyslu V4 vo vzťahu k inováciám, robotizácií, automatizácií a iným moderným technológiám

Panel 2 (k mobilite)
„Čo menia technológie vo firmách -  v doprave aj produkcii“
·         Koncept Smart City vytvára trh pre dopravný priemysel, mení produkty a služby
·         Elektromobilita v mobilite firiem a priemyslu

3.  SARIO-partner v regiónoch - konzultácie a odborné poradenstvo pracovníkov agentúry SARIO pre malé a stredné podniky, rozvoj regiónov, zaujímavé teritóriá a sektory
4.  Konzultácie s partnermi podujatia
5.  Celodenná prezentácia zaujímavých projektov a prototypov slovenských inovatívnych firiem
6.  Celodenný networking pri káve a občerstvení 
7.   Galavečer