Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

Export-Import seminar by Prosman&Pavlovic

Dňa 19. marca 2019 kolegovia JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. z advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič a Ing. Tibor Vojtko zo spoločnosti DAC Consulting absolvovali prednášku pre agentúru SARIO - Exportná akadémia, ktorá sa realizovala v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“ na tému Dovoz a vývoz tovaru. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s problematikou uplatňovania colných predpisov pri exporte a importe tovaru v praxi. Advokátska kancelária sa pravidelne zúčastňuje aktivít, ktoré podporujú ekonomiku Slovenskej republiky aj takouto formou.