i2f, s.r.o.

Popis

 

Spoločnosť i2f, s.r.o. – architektúra, dizajn, konštrukcie - zaoberáme sa architektonickým a urbanistickým návrhom výrobných areálov, logistických centier, ale aj retailových a obytných súborov. Máme bohaté skúsenosti s rôznymi typmi projektov, s domácimi aj zahraničnými partnermi.

Dokážeme pre klienta zabezpečiť vstupné štúdie a posudky, kvalitnú a rýchlu prípravu všetkých stupňov projektu, spoľahlivý management stavby, ako aj kompletnej poradenskej a inžinierskej činnosti.

 

Company i2f, s.r.o. - architecture, design, construction - we deal with architectural and urban design of production areas, logistics centres, as well as retail and residential complexes. We have extensive experience in various types of projects, with both domestic and foreign partners.

We can provide our clients with initial studies and assessments, high quality and fast preparation of all stages of the project, reliable construction management, as well as complete consulting and engineering services.

i2f, s.r.o.
Rozvojová 2
040 11 Košice

Telefón: +421905 449 835
peter.tegza@i2f.sk

Ing. Peter Tegza – konateľ
Ing. Eva Valušiaková - konateľ

CEO
Ing. Peter Tegza

Kontaktná osoba
Ing. Peter Tegza
Telefón: +421905 449 835
peter.tegza@i2f.sk

Referencie

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Marelli PWT Kechnec