Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o.

Popis

Poskytovanie právnych služieb

Služby

Popri štandardných odvetviach práva sa špecializujeme najmä na nasledovné oblasti:

 • IT právo vrátane prípravy a negociácie zmlúv o dodaní implementácií a servise softwarových riešení
 • Poskytovanie služieb v špecializovaných oblastiach správneho práva vrátane práva farmácie, stavebného práva a verejného obstarávania
 • Komplexné nastavenie ochrany osobných údajov vrátane konzultačných služieb
 • Komplexné zmluvné nastavenia pre individuálne potreby klienta, príprava VOP a flexibilného objednávkového systému
 • Nastavenie zmluvných vzťahov developerských projektov, vrátane aplikácie FIDIC a princípov “back to back”
 • Bankovníctvo a financie, vrátane práva cenných papierov, M&A
 • Riešenie sporových a konfliktných obchodných vzťahov, vrátane zastrešenia mimosúdneho urovnania a zastupovania v súdnom konaní
 • Ochrana osobnosti a ochrana dobrej povesti právnických osôb

Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o.
Heydukova 12
811 08 Bratislava

Telefón: +421234487060
ivan.biacovsky@lawyaltie.sk

JUDr. Martin Kurčík
JUDr. Ivan Biacovský

CEO
JUDr. Ivan Biacovský

Kontaktná osoba
JUDr. Ivan Biacovský
Telefón: +421904201067
ivan.biacovsky@lawyaltie.sk

Referencie

Výber relevantných klientov:

 • svetový líder v oblasti predaja podnikového software
 • jeden z lídrov vývoja a dodávania služieb umelej inteligencie v Slovenskej republike
 • producent smart hodiniek
 • spoločnosť poskytujúca vyhotovenie, vývoj a údržbu web stránok
 • poskytovatelia (prenajímatelia) biznisových priestorov
 • developerské spoločnosti v oblasti projektovania a developmentu obytných zón a nákupných centier
 • poskytovatelia lekárenskej starostlivosti a veľkodistribútori liekov
 • poskytovateľ komplexného manažmentu stavieb