TAX WEBINÁR s Deloitte Slovensko 12. marec 2024

13.2.2024

TAX WEBINÁR - POZVÁNKA


KEDY: 12. MAREC 2024 OD 10,00 DO 11,30 hod.

ISA v spolupráci s Deloitte Tax si Vás dovoľujú pozvať na TAX webinár:

Najčastejšie oblasti, na ktoré sa daňová kontrola zameriava

Najčastejšie chyby daňovníkov počas daňovej kontroly

Aktuálne štatistiky kontrol

Možnosti prevencie a riešenia daňových sporov

Ing. Martin Sabol, riaditeľ, daňové poradenstvo, Deloitte na Slovensku

certifikovaný daňový poradca

Registrácia: do 8. marca 2024 na forrova@isa-association.sk