21. marca Vás pozývame na pracovné raňajky

3.3.2024

 

Možnosti získania grantu z EÚ fondov a plánu obnovy

Dátum a miesto: 21. 03. 2024  10:00 – 11:30 hod.

Kafé LAMPY culture & club & coffee, Černyševského 42, Bratislava, Petržalka

Na čo môžete čerpať eurofondy a iné dotácie?

  • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
  • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
  • znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE (obnoviteľných zdrojov energie, napr. fotovoltika), podporu nízkouhlíkového hospodárstva
  • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
  • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
  • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu
  •  

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 15. marca 2024 na forrova@isa-association.sk.

 Účasť na podujatí je bezplatná, počet miest je obmedzený