Austrian Airlines Technik Bratislava: Kľúčová transakcia

25.4.2024

Významná transakcia, ktorá sa uskutočnila za podpory nášho člena CMS Slovakia, priniesla úspešný predaj slovenskej spoločnosti Austrian Airlines Technik Bratislava (ATB). Táto spoločnosť bola predaná holandskej spoločnosti SAMCO Aircraft Maintenance, čím sa rozšírila jej obchodná činnosť v Európe. Za CMS Slovakia viedla transakciu advokátka Martina Gavalec.
Medzinárodný tím právnikov CMS poskytoval komplexné právne poradenstvo so zameraním na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície. Ich expertné znalosti v oblasti finančných aspektov a práva hospodárskej súťaže prispeli k hladkému priebehu transakcie. Hlavnými členmi CMS transakčného tímu boli za CMS Slovakia advokátka Martina Gavalec (CMS Bratislava, Corporate/M&A) a partneri CMS Viedeň  Alexander Rakosi a Florian Mayer (CMS Viedeň, Corporate/M&A). Tím bol podporený ďalšími právnikmi, vrátane partnera Dietera Zandlera (CMS Viedeň, Antitrust), associate Rebeky Herlitz (CMS Viedeň, Corporate), junior associate Jána Ševčíka (CMS Bratislava, Dispute Resolution) a koncipienta Matthiasa Torgglera (CMS Viedeň, Corporate Transactions). 

https://cms.law/en/aut/news-information/cms-advises-austrian-airlines-on-sale-of-austrian-airlines-technik-bratislava