Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

Ayming Slovensko s.r.o.

Sídlo

Ayming Slovensko s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

kontaktsk@ayming.com

CEO
Kristína Šumichrastová

Kontaktná osoba

Mgr. Linda Kubinová
Telefón: +421917889867
Email: lkubinova@ayming.com

Popis

Ayming je medzinárodná poradenská spoločnosť pôsobiaca viac než 30 rokov v krajinách Severnej Ameriky, Európy a Ázie. Ayming Slovensko s.r.o. sa špecializuje na oblasť financovania inovácií na Slovensku. Firmám pomáhame s uplatnením odpočtu na výskum a vývoj, Patent boxu a taktiež s prípravou žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV. Ponúkame aj dotačné poradenstvo. Poradenské služby Ayming v oblasti odpočtu na výskum a vývoj zahŕňajú kompletné spracovanie tzv. superodpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie odpočtu v prípade finančnej kontroly. Firmám, ktoré si superodpočet uplatnili sami, ponúkame externú kontrolu jeho správnosti. Technickí konzultanti Ayming sú pripravení poskytnúť Vám aktuálne informácie a svoje odborné skúsenosti s projektami VaV realizovanými v rôznych odvetviach priemyslu a služieb alebo informovať Vás o aktuálnych a plánovaných dotačných možnostiach. Medzi klientov Ayming patria veľké aj menšie spoločnosti, globálne, aj rýdzo slovenské inovatívne firmy.

Služby

Komplexná príprava odpočtu na výskum a vývoj

Revízia odpočtu na výskum a vývoj

Podpora pri obhajobe uplatneného odpočtu

Patent box

Dotačné poradenstvo

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Referencie

Referencie sú k dispozícií na vyžiadanie.